Kontakty

 

Bc. Jana Würzlerová
studijní referentka
kancelář 019
+549 49 8531
Jana.Wurzlerova@law.muni.cz

MPA (Master of Public Administration)

Vyhlášeno přijímací řízení do programu MPA - Master of Public Administration. Přihlášky přijímame do 30. dubna 2018 (vyhlášení najdete zde).

Mezinárodně uznávaný program MPA je zaměřený na zvýšení kompetencí ve veřejné správě. Je určený zejména těm, kteří se pohybují na úseku veřejného sektoru a chtějí získat specializované znalosti v dílčích činnostech výkonu veřejné správy.

Výuka probíhá kombinovanou formou, celkem ve 4 semestrech. V prvních třech semestrech se uskuteční 3 - 4 setkání ve víkendových dnech. Čtvrtý semestr je pak určený k absolvování souborné zkoušky a k vypracování závěrečné práce. Lektoři jednotlivých modulů jsou odborníci s četnými teoretickými i praktickými zkušenostmi. Absolventi získají mezinárodně uznávaný titul MPA uváděný za jménem.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017