Povinné moduly

Výuka probíhá formou dílčích modulů, ve kterých se budou účastníci vzdělávat v jednotlivých tématech. Program je tvořen celkem 11 povinnými moduly a 2 volitelnými moduly. Vzdělávání trvá celkem 4 semestry.

Pro ty kteří neabsolvovali magisterské nebo bakalářské studium na právnické fakultě je povinný kurz Právní znalosti a dovednosti I a II, který účastníci absolvují ještě před zahájením výuky. Jeho absolventi získají základní znalosti, které jim usnadní orientaci v následujícím studiu.

Právní znalosti a dovednosti I

Právní znalosti a dovednosti II

Akademické psaní a právní kontext

Správní právo I (úvod do problematiky)

Soukromé právo I

Správní právo II (organizace veřejné správy)

Soukromé právo II (obchodní právo pro veřejnou správu)

Správní právo III (realizace činností veřejné správy)

Manažerské znalosti a dovednosti ve veřejné správě

Správní právo procesní a správní soudnictví

Politické aspekty evropské veřejné správy

Řízení rizik ve veřejné správě

Správní právo IV (kontrola a odpovědnost ve veřejné správě)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.