Naši lektoři

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Garant modulu: Soukromé právo II. (obchodní právo pro veřejnou správu)

Vedoucí Katedry obchodního práva na Právnické fakultě MU, člen stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti hospodářské soutěže a závazkového práva, autor mnoha publikací v oblasti obchodního práva.

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Garant modulu: Trestní právo pro veřejnou správu

Docent na Katedře trestního práva, člen Vědecké rady PrF MU, dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro soudní znalce, specializuje se na na oblast hospodářské kriminality a trestní odpovědnosti právnických osob.

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Garant modulu: Pracovní právo pro veřejnou správu

Vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, členka Vědecké rady PrF MU, specializuje se zejména na oblast sociálního zabezpečení a kolektivního práva. 

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Garant modulu: Právní vztahy k nemovitostem

Odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva, dlouhodobě se věnuje oblasti oceňování a znalecké činnosti, specializuje se na oblast enviromentálního práva.

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Garant modulu: Soukromé právo I.

Vedoucí Katedry občanského práva, člen Vědecké rady PrF MU, dlouholetý odborník v oblasti občanského práva hmotného i procesního. 

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Garant modulu: Právo životního prostředí

Vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Garant modulu: Manažerské znalosti a dovednosti ve veřejné správě, Řízení rizik ve veřejné správě, Řízení, implementace a monitorování projektů

Kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie. 

Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Garant modulu: Akademické psaní a právní kontext

Analytik Censtra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu. 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Garant modulu: Finanční právo pro veřejnou správu

Vedoucí Katedry finančního práva, člen Vědecké rady PrF MU, člen Legislativní rady vlády ČR, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, advokát, Honorární konzul Polské republiky v Brně.

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Garant modulu: Politické aspekty evropské veřejné správy

Prorektorska pro rozvoj Masarykovy univerzity, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evrpoských studií Fakulty sociálních studií MU, autorka mnoha odborných publikací v oblasti veřejnoprávních vztahů a fungování Evropské unie.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Garant modulu: eGovernment

Vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Garant modulu: Správní právo I. (úvod do problematiky), správní právo II. (organizace veřejné správy), Správní právo procesní a správní soudnictví

Profesor na Katedře správní vědy a správního práva, člen Vědecké rady PrF MU, soudce Nejvyššího správního soudu, autor četných publikací v oblasti správního práva a správní vědy.

JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti I

Odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce. 

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Garant modulu: Správní právo III. (realizace činností veřejné správy), Správní právo IV. (kontrola a odpovědnost ve veřejné správě)

Vedoucí Katedry správní vědy a správního práva, členka Vědecké rady PrF MU, věnuje se přednáškové činnosti zejména pro pracovníky veřejné správy, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast správních procesů a správního řízení.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Garant modulu: Právní znalosti a dovednosti II

Proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Garant modulu: Ekonomie a hospodářská politika

Vedoucí Katedry ekonomie ESF MU, autor mnoha odborných článků a publikací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.