Naši lektoři

 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

  Vedoucí Katedry obchodního práva na Právnické fakultě MU, člen stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, člen Vědecké rady PrF MU, specialista v oblasti hospodářské soutěže a závazkového práva, autor mnoha publikací v oblasti obchodního práva.

 • doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

  Docent na Katedře trestního práva, člen Vědecké rady PrF MU, dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro soudní znalce, specializuje se na na oblast hospodářské kriminality a trestní odpovědnosti právnických osob.

 • prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

  Vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, členka Vědecké rady PrF MU, specializuje se zejména na oblast sociálního zabezpečení a kolektivního práva. 

 • Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

  Odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva, dlouhodobě se věnuje oblasti oceňování a znalecké činnosti, specializuje se na oblast enviromentálního práva.

 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

  Vedoucí Katedry občanského práva, člen Vědecké rady PrF MU, dlouholetý odborník v oblasti občanského práva hmotného i procesního. 

 • doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

  Vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, členka Vědecké rady PrF MU, externí členka Vědecké rady UK, advokátka, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast práva životního prostředí a pozemkového práva.

 • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

  Kvestor VUT, dlouhodobě působí v oblasti řízení vzdělávacích projektů, autor řady publikací v českém i anglickém jazyce v oblasti řízení a strategie. 

 • Ing. Milan Kolka, Ph.D.

  Analytik Censtra informačních technologií PrF MU, specializuje se na oblast počítačového zpracování textu. 

 • doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

  Vedoucí Katedry finančního práva, člen Vědecké rady PrF MU, člen Legislativní rady vlády ČR, externí vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě, advokát, Honorární konzul Polské republiky v Brně.

 • doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

  Prorektorska pro rozvoj Masarykovy univerzity, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evrpoských studií Fakulty sociálních studií MU, autorka mnoha odborných publikací v oblasti veřejnoprávních vztahů a fungování Evropské unie.

 • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

  Vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU, člen Vědecké rady PrF MU, hostující lektor na UK, specialista na kybernetické a energetické právo, přednáší na odborných sympoziích, publikuje v českých i zahraničních periodikách.

 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

  Profesor na Katedře správní vědy a správního práva, člen Vědecké rady PrF MU, soudce Nejvyššího správního soudu, autor četných publikací v oblasti správního práva a správní vědy.

 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

  Odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, ředitel mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA na PrF MU,advokát, specialista na mezinárodní právo soukromé a Evropské unie, autor mnoho publikací v českém i anglickém jazyce. 

 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

  Vedoucí Katedry správní vědy a správního práva, členka Vědecké rady PrF MU, věnuje se přednáškové činnosti zejména pro pracovníky veřejné správy, autorka řady odborných publikací, specializuje se na oblast správních procesů a správního řízení.

 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

  Proděkan pro strategii a rozvoj PrF MU, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy. 

 • doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

  Vedoucí Katedry ekonomie ESF MU, autor mnoha odborných článků a publikací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.