Moderní vzdělávání

Atraktivní obsah

Špičkoví odborníci

Mezinárodně uznávaný program MPA (Master of Public Administration) je zaměřený na zvýšení kompetencí ve veřejné správě. Je určený zejména těm, kteří se pohybují na úseku veřejného sektoru a chtějí získat specializované znalosti v dílčích činnostech výkonu veřejné správy.

Výuka probíhá kombinovanou formou přímé výuky a samostudia, celkem ve 4 semestrech, přičemž poslední semestr je určený zejména k absolvování souborné zkoušky a k vypracování závěrečné práce.

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný titul MPA uváděný za jménem. 

Nejčastější dotazy

Jak často probíhá výuka?

Výuka probíhá zpravidla 1 x měsíčně, vždy o víkendu (od pátku odpoledne do neděle dopoledne).

Co se stane, když se nemůžu zúčastnit?

V rámci vzdělávání je nuté mít 100%  docházku, ale z důvodu nemoci je možné si 1 modul nahradit samostudiem.

Kdo mi stanoví témata modulových prací?

Je možné vybírat z navrhovaných témat a nebo si zvolit vlastní téma.

Je program vhodný i pro neprávníky?

Ano, je. Je však nutné na začátku vzdělávání absolvovat kurz Právní znalosti a dovednosti I a II.

Co když se nebudu moci dlouhodobě kurzu účastnit?

Účastník vzdělávání může ze závažných důvodů přerušit vzdělávání, a to nejdéle na dobu 2 semestrů po sobě jdoucích. Žádost se podává písemně k rukám děkana PrF MU. Přerušení vzdělávání počíná běžet prvním dnem po uplynutí lhůty, ve které může účastník požádat děkana PrF MU o přezkum rozhodnutí. Účastník je povinen se do 5 pracovních dnů od uplynutí doby přerušení písemně znovu zapsat do vzdělávání, v opačném případě je mu vzdělávání ukončeno.  

Jak probíhají platby za vzdělávání?

Náklady studia jsou hrazeny po jednotlivých semestrech, vždy před zahájením každého semestru.

Staňte se specialistou ve veřejné správě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.