MPA (Master of Public Administration) - charakteristika programu

Mezinárodně uznávaný program MPA je zaměřený na zvýšení kompetencí ve veřejné správě. Je určený zejména těm, kteří se pohybují na úseku veřejného sektoru a chtějí získat specializované znalosti v dílčích činnostech výkonu veřejné správy.

Výuka probíhá kombinovanou formou, celkem ve 4 semestrech. V prvních třech semestrech se uskuteční 3 - 4 setkání ve víkendových dnech. Čtvrtý semestr je pak určený zejména k absolvování souborné zkoušky a k vypracování závěrečné práce. Lektoři jednotlivých modulů jsou odborníci s četnými teoretickými i praktickými zkušenostmi. Absolventi získají mezinárodně uznávaný titul MPA uváděný za jménem. 

Od akademického roku 2017/2018 bude Právnická fakulta Masarykovy univerzity otevírat program: 

Celý Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu najdete zde

Přijímací řízení a kritéria přijetí

Předpoklady pro přijetí ke studiu jsou:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání 
 • praxe na manažerské pozici nebo v oblasti práva
 • časová kapacita a pozitivní motivace ke studiu
 • odpovídající intelektuální znalosti a analytické myšlení  

Přijímací řízení je zahájeno na základě doručení kompletně vyplněné Přihlášky ke vzdělání s přílohami:

 • Přihláška ke vzdělání
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • ověřená kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání
 • Prohlášení uchazeče o vzdělání (stáhnete zde)

Přijímací řízení do programu MPA - Master of Public Administration bude vyhlášené v průběhu jara 2018. Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte nás na uvedených kontaktních údajích.

Cena programu

Náklady studia jsou hrazeny po jednotlivých semestrech, vždy před zahájením každého semestru.

Cena za jeden semestr pro stanovena následovně:

 • cena pro absolventy právnických fakult: 38 115 Kč (včetně DPH) ze jeden semestr programu. Celková cena za studium je 152 460 Kč (včetně DPH).
 • cena pro ty, kteří neabsolvovali vysokoškolské právnické vzdělání: 41 745 (včetně DPH) za jeden semestr programu (hradí se pouze 4 semestry programu). Celková cena za studium je 166 980 Kč (včetně DPH).

V ceně jsou standardně zahrnuty učební texty, přístup do fakultní knihovny, občerstvení a možnost účasti na všech jednodenních seminářích pro veřejnost pořádaných CDV PrF MU. 

Kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II. 

Posluchači, kteří nejsou absolventy právnických fakult, musí obligatorně před nástupem do 1. semestru absolvovat kurz Právní znalosti a dovednosti I. a II., ve kterém získají základní právní znalosti k tomu, aby mohli efektivně studovat v dalších semestrech programu LL.M. v obchodním právu.

Každý z těchto kurzů je v rozsanu 20 vyučovacích hodin a skládá se z následujících témat: 

 • Právní znalosti a dovednosti I.: Teorie práva, Právo Evropské unie I. - obecná část, Právní dovednosti (právní informace, právní usuzování a argumentace)
 • Právní znalosti a dovednosti II.: Ústavní právo Právo Evropské unie II.. - zvláštní část, Správní právo

Orgány mezinárodně uznávaných kursů - programy LL.M. a MPA

Akademická rada pragramů

 • doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. 
 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
 • JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof.
 • JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
 • JUDr. Petr Průcha, CSc.
 • JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
 • PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 • Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
 • Ing. Pavel Loutocký
 • JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Nezávislí hodnotitelé programů

 • Jurgen Busch, LL.M.
 • JUDr. Monika Jurčová, Ph.D.

Řídící rada programů

 • doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
 • prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
 • doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
 • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. 
 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2017